Domov

Kontakty

 

 

e-mail:      masincak@yahoo.com

telefón:     0903 477167

korešpondenčná adresa: Martin Sinčák, Duklianskych hrdinov 1112, 093 01 Vranov n/T

fakturačné údaje:  IČO: 41 389 093     DIČ: 1035362933